Identita Rusínov, tak ako na Slovensku, tak aj vo svete je budovaná, napriek ich nesporne dlhej historickej minulosti len veľmi pomalými krokmi. Národ bez vlasti, roztrúsený a dlhodobo rozdrobovaný, veľakrát násilne asimilovaný, bez celistvej kultúry, dlho bez kodifikovaného jazyka bojuje navzdory týmto faktom čoraz viac o zachovanie rusínskej etnickej, ale predovšetkým kultúrnej identity.

Prešovský Art&Antikvariát v spolupráci so Poľsko-slovenským domom aktuálne realizuje v jeho bardejovských galerijných priestoroch výstavu jednej z najvýznamnejších bardejovských maliarok Nadeždy Ždiňákovej. Diváci môžu zahliadnuť výber z viac ako sto dvadsiatich diel umelkyne pokrývajúcich celé obdobie jej aktívnej tvorby.

Mikuláš Gajdoš bol výtvarník, ktorý presiahol a nadovšetko zúročil svoj pôvod a korene. Bol umelcom, ktorý tvorbu chápal vždy v kontexte iných – teda pre iných. Jeho život bol starostlivosťou, vyjadrenou záujmom o druhých. Tvoril nezištne, ale nadovšetko tak, aby umením dával význam práve nám. Veľmi ťažko vtesnať tvorbu do slov, obzvlášť keď každá kresba je intímnou impresiou. Ešte ťažšie je spodobiť autora, nie ako umelca, ale predovšetkým ako Človeka.

Prešovská kaviareň Emma Coffee na Metodovej ulici hostí predajnú výstavu košického maliara Ladislava Ferenčíka zo zbierky spoločnosti Art&Antikvariát. Autor, slobodný a absolútne nezávislý umelec, voľnomyšlienkar, ktorý maximálne zužitkoval poučenie krátkou životnou exkurziou akadémie výtvarných umení (z ktorej mu zostala snáď len žiaduca dôslednosť v kompozícií) sa vybral cestou výrazného, vlastného, umeleckého videnia sveta a jeho zobrazenia prostredníctvom závesného obrazu. Diváci tak majú možnosť zhliadnuť a zakúpiť si originálne diela čistej umeleckej tvorivosti a hodnoty za veľmi prijateľné ceny.

Vážené dámy, vážení páni, priatelia!

Vstup do nového aukčného roka máme úspešne za sebou vydarenou štvrtou benefičnou aukciou v hoteli Mousson v Michalovciach, vďaka ktorej sme mohli odovzdať sumu 1210eur Onkologickému kompetenčnému centru v rámci Michalovskej nemocnice. Aukcia s výbornou atmosférou prebehla v nadštandardnom prostredí, s vynikajúcim servisom hotela Mousson a pod záštitou primátora Michaloviec p. Viliama Zahorčáka. Týmto dovoľte ešte raz poďakovať všetkým úžasným ľudom v Michalovciach, ktorí prišli, dražili a celú myšlienku podporili.

Vážené dámy, vážení páni, priatelia!

Štvrtá benefičná aukcia napĺňa ambíciu aktívne pomáhať celému nášmu regiónu – východnému Slovensku a otvára tak ašpiráciu priniesť reálnu pomoc skrze hodnotné umenie aj do regiónov a miest Slovenska; ktoré ostávajú v mnohom a v kontexte celoslovenskej podpory a pozornosti (napriek svojej výnimočnosti a potenciálu) marginalizované.

Vážené dámy, vážení páni!

Rok sa chýli ku koncu a s ním prichádza priestor pre záverečnú – vianočnú aukciu umeleckých predmetov. Veríme, že bude pokojným zavŕšením pracovného roka a že aj táto sa stane miestom príjemných stretnutí a rozhovorov pri pohári vína, či šálke kávy, ale tiež možnosťou obohatiť svoju zbierku kvalitným obrazom, spríjemniť si interiér originálnym dielom, investovať, alebo len obdarovať blízkych niečím výnimočným a umeleckým.

Ktosi raz povedal, že najväčším zmyslom nášho života je šťastie našich detí a umenie. O umení a detskom šťastí bude 2. benefičná aukcia výtvarných diel, ktorá sa bude konať už túto nedeľu (14.6.) v PKO Čierny orol, o sedemnástej hodine a ktorú organizuje spoločnosť Art&Antikvariát. O detskom šťastí bude preto, že výťažok z tohto podujatia bude venovaný deťom z Detského domova v Prešove, na Požiarnickej ulice 3, ktorý poskytuje starostlivosť 98 deťom do narodenia do dospelosti a je najväčším a jediným detským domovom v Prešovskom kraji poskytujúcim ošetrovateľskú starostlivosť.

Vážené dámy, vážení páni!

Prvá benefičná aukcia výtvarných diel je úvodným krokom k naplneniu vízie pridať k zberateľskej vášni pre  umenie aj rozmer reálnej pomoci tým, ktorí ju potrebujú. Umenie vždy bolo doménou ľudí, hľadajúcich v živote hlbšie významy a niečo, čo nás presahuje a obohacuje. Napriek tomu, že bežné vnímanie umenia nie je podmienené vzdelaním a odbornosťou, potenciál pochopenia krásna a toho, čo je v umení skryté, je vždy viazaný osobnosťou človeka, jeho rozhľadom, citom a empatiou.