V tejto sekcii zadefinujeme spôsoby predaja, možných výmen a dražieb umeleckých diel.