Portál ART-GALLERY je projektom, ktorého cieľom je zastrešovať aktivity smerujúce k širšej prezentácii a všeobecnej osvete umenia ako takého, k vytvoreniu funkčného kanálu predaja, výmeny, alebo dražieb originálnych umeleckých diel, k priestoru kumulujúcemu relevantné informácie o zberateľstve, či investovaní do umenia a v neposlednom rade iniciovať a organizovať aktivity smerujúce k pragmatickému pretaveniu ušľachtilosti vášne k umeniu do reálnej a skutočnej pomoci tým, ktorí to potrebujú. Našou víziou je tiež podporiť cezhraničnú spoluprácu so zahraničnými umelcami, predovšetkým z krajín V4 a Ukrajiny.

Od začiatku chceme jasne a dôrazne deklarovať, že našimi kľúčovými zásadami a hodnotami sú nulová tolerancia voči falzifikátom, či pochybným dielam, zásadná snaha neprekročiť hranicu medzi umením (mnohokrát anonymným) a gýčom a absolútna transparentnosť všetkých verejnoprospešných a benefičných aktivít.