Zberateľstvo a všeobecne podpora umelcov vždy patrili k uvedomelých vrstvám spoločnosti mecenášov a zberateľov, ktorí sa mnohokrát ako jediní zaslúžili o fungovanie umelca, o jeho možný progres, alebo aj každodenné prežitie.

Aktuálna spoločenská situácia prichádza s naliehavosťou pomôcť prostredníctvom silných partnerov výnimočným umelcom, vzbudiť spoločenskú a korporátnu zodpovednosť, akcelerovať výstavnú činnosť a hľadať talenty a tiež spojiť ušľachtilosť zbierania umenia s podporou sociálne a ekonomicky slabších vrstiev.

Bez silných regionálnych, štátnych, či nadnárodných partnerov sa osveta a podpora umenia a filantropia nedá robiť.

 

Ďakujeme naším partnerom, ktorí reflektujú našu víziu a pomáhajú nám: