Prvým krokom vo výstavnej činnosti portálu ART-GALLERY bude virtuálne zverejnenie výstav realizovaných v rámci piateho ročníka filmového festivalu PO.CITY film festival. Výstavy kresieb Mikuláša Gajdoša: Človek-Mesto-Spoločnosť a výstavy Naďeždy Ždiňákovej: Výber z tvorby. Poskytneme virtuálny výstavný priestor umelcom. Chceme realizovať prenájmy výstav pre komerčné, aj verejnoprospešné zámery a sprostredkovanie prenájmov výstav.